ADVENT

De l'1 al 24 de desembre descobreix el ‘PAS a PAS fins Nadal’, un calendari d’Advent en format audiovisual per visibilitzar com el personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS) contribueix a fer comunitat amb la seva feina diària i a assolir els objectius i reptes de la Universitat.